HAVO 4

hoofdstuk
onderwerp
vaardigheden
schaarste en ruil
markten
ruilen over de tijd
samenwerken en onderhandelen
risico en informatie
BBP en welvaart
T1 DOM BC herhaling
T2 DOM E herhaling